Tổ Chức

TỔ CHỨC TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN GÔI

I. Chi bộ nhà trường

1. Bí thư Chi bộ: Bà Phạm Thị Thuận

2. Phó Bí thư Chi bộ: Bà Trần Thị Hồng Hà
II. Ban giám hiệu.

1. Bà: Phạm Thị Thuận – Hiệu trưởng

2. Bà: Trần Thị Hồng Hà – Phó hiệu trưởng

III. Công đoàn nhà trường.

1. Bà: Nguyễn Thị Thục Quyên – Chủ tịch Công đoàn

2. Bà: Đào Thị Liên – Ủy viên

3. Bà: Trần Thị Uyên – Ủy viên

IV. Chi đoàn nhà trường.

Bà: Trần Thị Uyên  – Bí thư chi đoàn

Ông: Phạm Xuân Bách  – Phó bí thư chi đoàn

V. Liên đội nhà trường

Ông: Phạm Xuân Bách  – Tổng phụ trách

Ban chỉ huy Liên đội:

Em Trần Thị Ngọc Dịu – Liên đội trưởng –  Lớp 9B

Em Trần Thị Hương Giang – Liên đội phó – Lớp 8B

V.Tổ chuyên môn.

1. Tổ khoa học tự nhiên

Bà: Trần Thị Hồng Thắm – Tổ trưởng

Bà Phạm Thị Lan Anh – Tổ phó

2. Tổ khoa học xã hội

Bà: Nguyễn Thị Thục Quyên – Tổ trưởng

Bà Vũ Thị Vân – Tổ phó

3. Tổ văn phòng

Ông: Trần Văn Khiêm – Tổ trưởng