Tuyên truyền về giao thông

Tháng Chín 28, 2020 2:14 chiều

Tai nạn giao thông là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội. Những năm gần đây, số tai nạn giao thông xảy ra ở nước ta ngày càng nhiều. Số người chết vì tai nạn giao thông theo từng giờ, từng ngày đã lên đến mức báo động. an toàn giao thông là mục tiêu chung của mọi người. Đặc biệt với những em học sinh, tương lai của đất nước, điều đó càng quan trọng hơn bao giờ hết. Trong kế hoạch từng tháng, nhà trường sẽ thực hiện tuyên truyền đến các em những vấn đề khác nhau. Tháng 9 là tháng an toàn giao thông của cả nước. Việc tuyên truyền về giao thông giúp các em học sinh nắm và hiểu hơn về ý thức và trách nhiệm của mình khi tham gia giao thônganh3anh2anh4anh1

Hình ảnh học sinh và thầy cô trong buồi  ngoại khóa tuyên truyền về

an toàn giáo thông