huong dan deo khau trang 1

Tuyên truyền cho học sinh về phòng chống virus corona

Sáng ngày 3-2-2020 trong buổi chào cờ đầu tuần. Nhà trường đã tổ chức buổi tuyên truyền cho học sinh về virus Corona và cách phòng chống đúng cách I.KHUYẾN CÁO ĐEO KHẨU TRANG ĐÚNG CÁCH Đối với khẩu trang vải – Che…